Elektronické systémy

Elektronické systémy

Moravské gymnázium Brno s.r.o. používá dva klíčové elektronické systémy a to systém Edupage, kde mohou rodiče i studenti průběžně sledovat studijní výsledky a plánované testy, rodiče zde mohou také kontrolovat docházku žáků a elektronicky omlouvat jejich absenci.

Druhým systémem je Office 365, který umožňuje žákům využívat kancelářskou sadu Office (Word, PowerPoint, Excel) zcela zdarma. Nezbytnou součástí tohoto systému je také program Teams, který umožňuje žákům pohodlnou komunikaci s profesory a nachází se zde i materiály pro studenty, které určí daný profesor.