Zahraniční spolupráce

Zahraniční spolupráce

Studium v zahraničí ve spolupráci se sítí škol Kaplan international English

Výběr mezinárodní vzdělávací instituce pro studium v zahraničí

Naší prioritou je kvalitní vzdělání, proto jsme zvolili osvědčeného partnera pro spolupráci v oblasti vzdělávání na mezinárodní úrovni. Mezinárodní síť škol Kaplan International English má své pobočky ve více než 30 zemích a disponuje profesionálními zkušenostmi, které získala v průběhu sedmdesáti let své existence.

Pokrok v jazyce jako hlavní zájem

Kvalifikovaní a přátelští učitelé motivují studenty k efektivnímu studiu, které vede k rychlému zlepšování jejich jazykových schopností. Každý student obdrží po ukončení studia certifikát, který dokumentuje dosažený pokrok a úroveň angličtiny. Jde o jazykovou školu, která využívá všech moderních technologií, a tak činí výuku zajímavou a zábavnou pro všechny studenty. Kaplan má vlastní škálu učebnic, které jsou zaměřeny na všechny úrovně angličtiny.

Kaplan International English je v USA akreditován mnohými vzdělávacími institucemi a to například níže jmenovanými:

Jazykové výměnné pobyty studentů

Pokračuje spolupráce s Landstrasser Gymnasium ve Vídni. Jazykový kulturní výměnný pobyt na gymnáziu ve Vídni je oboustranně přínosným projektem, z kterého mají užitek nejen studenti Moravského gymnázia Brno s. r. o., ale i studenti vídeňského Landstrasser Gymnasium, a to z důvodu podobnosti vzdělávacích soustav v ČR a Rakousku.
Dále také spolupracujeme s partnerskou školou v Carlow (Irsko). Probíhají vzájemné výměnné pobyty studentů obou škol, které jsou zaměřeny zejména na vzájemné poznání kultur obou zemí. V rámci tohoto projektu absolvuje skupina našich žáků na této irské škole 3 měsíční studijní pobyt, v jehož rámci se účastní výuky.

Poznávací výjezdy do zahraničí

Pravidelné kulturně poznávací exkurze pořádané např. do Anglie, Skotska, Japonska, Francie, Rakouska či zemí Beneluxu rozšiřují obzor studentů a jejich historicko společenský a zeměpisný přehled o zemích Evropské unie, jejich povědomí o státech Evropy.

Aktivity a činnosti

v rámci ASPnet – sítě škol přidružených k Unesco asociaci v ČR, v níž navazujeme kontakty i s jinými školami v Evropě, jsou velmi mnohostranné a zahrnují zejména projektový týden škol UNESCO zaměřený každoročně na tematiku, kterou vyhlašuje organizace UNESCO (např. Rok biodiverzity, Záchrana kořenů evropských památek) celosvětově.

  • akce v rámci rozvoje multikulturní výchovy (lidská práva a tolerance menšin), které jsou průběžně začleňovány do harmonogramu akcí školy po celý rok
  • poznávací výjezdy po památkách, jež jsou součástí dědictví UNESCO po České republice, studenti navštíví každý rok alespoň jednu pamětihodnost v ČR