Naše zázemí

Naše zázemí

Každá ze tříd je vybavena počítačem s připojením na vysokorychlostní internet a interaktivním dataprojektorem Epson, který slouží k audio-vizuální podpoře učení i společné práci žáků díky podpoře vícedotykového ovládání. 

Počítačová učebna byla modernizována ve spolupráci s Evropskou unií jako multimediální digitální centrum sloužící nejen k výuce informatiky a digitálních technologií, ale i k podpoře výuky cizích jazyků, přírodních věd a estetické výchovy. Žáci mají v multimediálním digitálním centru k dispozici počítače Apple iMac, díky čemuž mohou vyzkoušet operační systém macOS, k dispozici mají  také Microsoft Windows. Učitelé rovněž mohou podpořit názornost výuky předmětů za pomocí virtuální reality od společnosti HTC, žáci si tedy dokáží lépe představit a zapamatovat probíranou látku.  

Výuka tělesné výchovy probíhá v nově zrekonstruovaných prostorech TJ Sokol Brno I, které se nachází  600 m od budovy školy. 

Ubytování je možné na následujících místech:

Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno

 • Čichnova 23
 • Brno – Komín
 • 624 00

Domov Mládeže

 • Klášterského 4
 • Brno
 • 617 00

Masarykův domov mládeže a Školní jídelna Brno

 • Cihlářská 604/21
 • Brno
 • 602 00

Domov mládeže při SŠ polytechnické

 • Jílová 36G
 • Brno
 • 639 00