Profilace

Profilace

I. Povinné předměty

Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem hodin
Český jazyk 4 4 4 5 17
Anglický jazyk 4 4 4 3 15
Německý jazyk / Španělský jazyk 3 3 3 3 12
Dějepis 2 3 3 8
Základy společenských věd 3 3 3 9
Estetická výchova 2 2 4
Informační a komunikační technologie 2 2 4
Matematika 4 4 4 3 15
Fyzika 2 2 2 6
Chemie 2 2 2 6
Biologie 3 2 2 7
Zeměpis 2 3 2 7
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Volitelný předmět – možnost výběru z nabídky 1. – 9. 2 3 5
Volitelný předmět – možnost výběru z nabídky 1. – 9. 3 3
Volitelný předmět – možnost výběru z nabídky 1. – 9. 3 3
Volitelný předmět – možnost výběru z nabídky 1. – 9. 3 3
Součet hodin 33 34 35 30 132

II. Volitelné předměty

MG Název předmětu MG Název předmětu MG Název předmětu
1. Dějepisný seminář 4. Německý jazyk 7. Zeměpisný seminář
2. Literární seminář 5. Španělský jazyk 8. Biologický seminář
3. ZSV seminář 6. Matematický seminář 9. Chemický seminář

III. Nepovinné předměty

MG Název předmětu MG Název předmětu
1. Psychologie 5. Čínský jazyk
2. Etika a podnikání 6. PC grafika
3. Francouzský jazyk 7. Ekonomie
4.  Latina    
  • Studium je profilováno prostřednictvím volitelných předmětů.
  • Každý volitelný předmět může být vybrán zároveň jako předmět nepovinný.
  • Předmět bude otevřen, projeví-li o něj zájem nejméně 12 studentů.
  • Nabídka volitelných předmětů se řídí zájmem studentů a podmínkami školy.

I. Povinné předměty

Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem hodin
Český jazyk 4 4 4 5 17
Anglický jazyk 4 4 4 3 15
Španělský jazyk 3 3 3 3/0 12/9
Německý jazyk 3 3 3 0/3 9/12
Dějepis 2 3 2 7
Základy společenských věd 2 2 2 6
Estetická výchova 2 2 4
Informační a komunikační technologie 2 2 4
Matematika 3 3 3 3 12
Fyzika 2 2 2 6
Chemie 2 2 2 6
Biologie 2 2 2 6
Zeměpis 2 2 2 6
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Volitelný předmět – možnost výběru z nabídky 1. – 9. 2 3 5
Volitelný předmět – možnost výběru z nabídky 1. – 9. 3 3
Volitelný předmět – možnost výběru z nabídky 1. – 9. 3 3
Volitelný předmět – možnost výběru z nabídky 1. – 9. 3 3
Součet hodin 33 34 35 30 132

II. Volitelné předměty

MG Název předmětu MG Název předmětu MG Název předmětu
1. Dějepisný seminář 4. Německý jazyk 7. Zeměpisný seminář
2. Literární seminář 5. Španělský jazyk 8. Biologický seminář
3. ZSV seminář 6. Matematický seminář 9. Chemický seminář

III. Nepovinné předměty

MG Název předmětu MG Název předmětu
1. Psychologie 5. Čínský jazyk
2. Etika a podnikání 6. PC grafika
3. Francouzský jazyk 7. Ekonomie
4.  Latina    
  • Studium je profilováno prostřednictvím volitelných předmětů.
  • Každý volitelný předmět může být vybrán zároveň jako předmět nepovinný.
  • Předmět bude otevřen, projeví-li o něj zájem nejméně 12 studentů.
  • Nabídka volitelných předmětů se řídí zájmem studentů a podmínkami školy.

Nový učební plán 

Ve školním roce 2022/23 započne vzdělávání dle nového učebního plánu ve třídách prima a sekunda, v následujícím roce započne vzdělávání v tercii. Ve školním roce 2024/2025 již bude probíhat výuka dle nového učebního plánu na celém nižším stupni. 

Povinné předměty

Název předmětu Prima Sekunda Tercie Kvarta Celkem
Český jazyk a literatura 4 4 4 4 16
Anglický jazyk 4 4 4 4 16
Německý jazyk / Španělský jazyk 0 3 3 3 9
Dějepis 2 2 2 2 8
Občanská výchova 2 1 2 2 7
Informatika 1 1 1 1 4
Digitální technologie 0 1 0 0 1
Matematika 4 4 4 4 16
Fyzika 2 2 2 2 8
Chemie 0 0 2 2 4
Přírodopis 2 2 2 2 8
Zeměpis 2 2 2 2 8
Výtvarná výchova 2 1 1 1 5
Hudební výchova 1 1 1 1 4
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Celkový počet hodin 28 30 32 32 122

Dobíhající učební plán

2022/2023 – tercie, kvarta
2023/2024 – kvarta
2024/2025 – žádná ze tříd

Povinné předměty

Název předmětu Prima Sekunda Tercie Kvarta Celkem
Český jazyk a literatura 4 4 4 4 16
Anglický jazyk 4 4 4 5 17
Německý jazyk / Španělský jazyk 0 3 3 3 9
Dějepis 2 2 3 2 9
Občanská výchova 2 1 2 2 7
Informatika 1 0 0 0 1
Digitální technologie 0 1 0 0 1
Matematika 4 4 4 4 16
Fyzika 2 2 2 2 8
Chemie 0 0 2 2 4
Přírodopis 2 2 2 2 8
Zeměpis 2 2 2 2 8
Výtvarná výchova 2 2 1 1 6
Hudební výchova 1 1 1 1 4
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Celkový počet hodin 28 30 32 32 122