Přijímací řízení

Přijímací řízení

Ve školním roce 2021/2022 otevíráme:

  • jednu třídu 8 letého studia (26 studentů)
  • tři třídy 4 letého studia (78 studentů)

4 leté studium (kód oboru 79–41-K/41)
8 leté studium (kód oboru 79–41-K/81)

 

Nové termíny jednotných přijímacích zkoušek:

4leté studium – 1. termín: 3.5.2021 / 2. termín: 4.5.2021
8leté studium – 1. termín: 5.5.2021 / 2. termín: 6.5.2021
náhradní termíny pro 4leté a 8leté studium – 1. termín: 2.6.2021 / 2. termín: 3.6.2021

Podrobné informace o přijímacím řízení jsou zveřejněny níže.