Přijímací řízení

Přijímací řízení

Dny otevřených dveří 

informace o dnech otevřených dveří: zde

Přijímací řízení

Ve školním roce 2023/2024 otevíráme:
4leté studium (kód oboru 79–41-K/41) – tři třídy (78 žáků)
8leté studium (kód oboru 79–41-K/81) – jednu třídu (26 žáků)

Termíny jednotných přijímacích zkoušek (přihlášku je třeba podat nejpozději do 1. března):
4leté studium – 1. termín: 13. dubna 2022 / 2. termín: 14. dubna 2022
8leté studium – 1. termín: 17. dubna 2022 / 2. termín: 18. dubna 2022

Podrobné informace o přijímacím řízení jsou zveřejněny níže.