Přijímací řízení

Přijímací řízení

Ve školním roce 2020/2021 otevíráme:

  • jednu třídu 8 letého studia (26 studentů)
  • dvě třídy 4 letého studia (52 studentů)

4 leté studium (kód oboru 79–41-K/41)
Termín přijímací zkoušky 8. června 2020.

8 leté studium (kód oboru 79–41-K/81)
Termín přijímací zkoušky 9. června 2020.