Vyučující

Vyučující

Mgr. Tomáš Alexandrov

Mgr. Tomáš Alexandrov

tomas.alexandrov@mgbrno.cz
Ing. Veronika Balcarová

Ing. Veronika Balcarová

veronika.balcarova@mgbrno.cz
Mgr. Klára Englišová

Mgr. Klára Englišová

klara.englisova@mgbrno.cz
Mgr. Eva Filipová

Mgr. Eva Filipová

eva.filipova@mgbrno.cz
Mgr. Bc. Šárka Hurbánková, Ph.D.

Mgr. Bc. Šárka Hurbánková, Ph.D.

sarka.hurbankova@mgbrno.cz
Mgr. Ondřej Jeřábek

Mgr. Ondřej Jeřábek

ondrej.jerabek@mgbrno.cz
Mgr. Věra Jeřábková

Mgr. Věra Jeřábková

vera.jerabkova@mgbrno.cz
Mgr. Milan Kalandřík

Mgr. Milan Kalandřík

milan.kalandrik@mgbrno.cz
Mgr. Ester Nejezchlebová

Mgr. Ester Nejezchlebová

ester.nejezchlebova@mgbrno.cz
Mgr. Adam Pálka, Ph.D.

Mgr. Adam Pálka, Ph.D.

adam.palka@mgbrno.cz
Bc. Kateřina Pešáková

Bc. Kateřina Pešáková

katerina.pesakova@mgbrno.cz
Mgr. Pavel Strnad

Mgr. Pavel Strnad

pavel.strnad@mgbrno.cz
Mgr. Jan Svoboda

Mgr. Jan Svoboda

jan.svoboda@mgbrno.cz
Mgr. Zita Šikulová

Mgr. Zita Šikulová

zita.sikulova@mgbrno.cz
Mgr. Hana Šindelářová

Mgr. Hana Šindelářová

hana.sindelarova@mgbrno.cz
Mgr. Kristýna Šťastná

Mgr. Kristýna Šťastná

kristyna.stastna@mgbrno.cz
Mgr. Tomáš Vavřínek

Mgr. Tomáš Vavřínek

tomas.vavrinek@mgbrno.cz
Mgr. Simona Zahrádková

Mgr. Simona Zahrádková

simona.zahradkova@mgbrno.cz
Charles Du Parc

Charles Du Parc

charles.duparc@mgbrno.cz
Ing. Dita Kindlová

Ing. Dita Kindlová

dita.kindlova@mgbrno.cz
Bc. Lucie Koktavá

Bc. Lucie Koktavá

lucie.koktava@mgbrno.cz
Ing. Dušan Navrátil

Ing. Dušan Navrátil

dusan.navratil@mgbrno.cz
PhDr. Alena Stříbrná

PhDr. Alena Stříbrná

Mgr. David Zelený

Mgr. David Zelený

david.zeleny@mgbrno.cz