Informace o studiu

Informace o studiu

Čas je tím rozměrem lidské existence, ve kterém se zaznamenávají roky a události a ukládají se do paměti člověka, do paměti historie. I naše gymnázium pomalu začíná mít svou historii. Uvědomujeme si to především tehdy, když nás navštěvují naši úspěšní absolventi, kteří se přicházejí pochlubit, poradit se, ale někdy i jen tak pohovořit.

Ano, Moravské gymnázium Brno s.r.o. vstoupilo ve školním roce 2020/2021 již do třicátého roku své existence. Historie se začala psát 1. září 1991, kdy vzniklo jako první soukromé gymnázium v Brně. Nehodláme však jen rekapitulovat, žijeme současností, chceme navázat na dobré výsledky školy a nadále zvyšovat její úroveň.

A co dnes nabízíme zájemcům o studium? Výchovné a vzdělávací cíle jsme si stanovili s tím vědomím, aby naši absolventi co nejúspěšněji složili maturitní zkoušku a uspěli v přijímacím řízení na vysoké školy. Naše škola se intenzivně věnuje výuce cizích jazyků. V současném otevřeném světě jsou cizí jazyky branou pro studium na zahraničních vysokých školách a vytváří studentům možnosti mezinárodního uplatnění. Víme, že úspěch školy závisí především na osobnosti a odbornosti učitele.

Dále považujeme za důležité klima, v němž se utváří mladý člověk. Snažíme se být školou, ve které je osobnost žáka plně respektována, kde se nemusí bát říci svůj názor a otevřeně klást zvídavé otázky, týkající se nejen obsahu učiva. Snažíme se vytvářet školu, do které by i při její náročnosti chodili studenti rádi. Těší nás, když studenti i jejich rodiče potvrdí, že se nám to daří. S radostí vítáme nové zájemce o studium a všechny srdečně zveme k návštěvě školy.

Prosím vejděte, dveře jsou otevřené.

RNDr. Miroslav Štefan

RNDr. Miroslav Štefan

Ředitel školy

Čeho jsme dosáhli

 • Radost studentů ze studia
 • Vysoké procento přijatých studentů na VŠ
 • Úspěchy studentů u mezinárodních jazykových zkoušek
 • Výborné hodnocení gymnázia od České školní inspekce
 • Zařazení mezi přidružené školy UNESCO v roce 2000
 • Zlatý certifikát od společnosti SCIO
 • Profesionální pedagogický sbor
 • Moderní vybavení učeben interaktivní technikou
 • Výuka ve virtuální realitě
 • Budova školy v centru města Brna

Co nabízíme

 • Čtyřleté a osmileté studium
 • Mezinárodní zkoušky z anglického, německého a španělského jazyka
 • Studijní pobyty v anglicky, německy a španělsky mluvících zemích
 • Odborné exkurze zaměřené kulturně, historicky a sportovně
 • Besedy s úspěšnými lidmi z různých oblastí
 • Literární, výtvarné, sportovní a matematické soutěže
 • Turistické a lyžařské kurzy v tuzemsku i v zahraničí
 • Poznávací zájezdy do zahraničí (Tokio, New York, Los Angeles, Peking)
 • Nízké školné 10 300 Kč za pololetí 
Profilace Moravského gymnázia

Profilace Moravského gymnázia

Prohlédněte si nabídku profilací našeho gymnázia s přehledem předmětů pro jednotlivé ročníky.

Profilace

Čeho jsme dosáhli

 • Zvýšená dotace hodin cizích jazyků
 • Konverzace s rodilými mluvčími
 • Individuální přístup ke studentům s poruchami učení a individuálním plá­nem
 • Pořádání přípravných seminářů k přijímacímu řízení na vysoké školy
 • Možnost návštěvy výuky, individuální konzultace dle potřeb studentů
 • Spolupráce se zahraničními partnerskými školami z Irska, Španělska, Rakouska a Itálie
 • Volný přístup studentů na internet i mimo vyučování
 • Možnost studia pro zahraniční studenty

Co nabízíme

Jsme malou zemí ve Střední Evropě, a proto má pro nás jazykové vzdělání velký význam. Moravské gymnázium se specializuje na výuku nejrozšířenějších světových jazyků:

 • anglický jazyk
 • německý jazyk
 • španělský jazyk

Studenti Moravského gymnázia mají již tradičně velmi vysoké procento úspěšnosti u mezinárodně uznávaných zkoušek. Tyto zkoušky jsou dobrým odrazovým můstkem k přijímacímu řízení na vysoké školy nebo ke studiu v zahraničí.

Výuka IT v moderní počítačové učebně

Nabízíme výuku ve virtuální realitě. Rychlé připojení na bezdrátovou internetovou síť. Počítače lze využívat i v době mimo vyučování. Studenti s bližším zájmem o výpočetní techniku mohou navštěvovat kroužky zaměřené na počítačovou grafiku a tvorbu webových stránek.

Příprava na mezinárodní jazykové certifikáty

Moravské gymnázium Brno s.r.o. připravuje studenty na mezinárodně uznávané jazykové certifikáty Cambridge English Qualifications z angličtiny s cílovou úrovní B2-C2.

            

Sportovní aktivity studentů

Studenti školy se zapojují do pestré palety sportovních aktivit. Účastní se lyžařských kurzů jak v českých horách, tak v rakouských Alpách, v létě sjíždějí vodu našich řek. Velkou oblibu získaly pravidelné školní sportovní turnaje.