Přijímací řízení

Přijímací řízení

Ve školním roce 2021/2022 otevíráme:

  • jednu třídu 8 letého studia (26 studentů)
  • tři třídy 4 letého studia (78 studentů)

4 leté studium (kód oboru 79–41-K/41)

8 leté studium (kód oboru 79–41-K/81)